gallery/header

W imieniu własnym,  jako syndyk masy upadłości Delfin Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,  zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na archiwizację i przechowywanie dokumentów, w tym akt osobowych upadłego.

Upadły wobec, którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe posiada następującą dokumentację:

·         akta pracownicze – 5 osoboteczek;

·         dokumentacja księgowa, finansowa B-5 ok. 20 mb;

·         bilanse od 2005;  

Ofertę kosztorysową z podaniem warunków płatności proszę przesyłać do dnia 30 kwietnia 2019r.  na adres: mail dg.biurosyndyka@gmail.com lub fax 58/522 25 02