gallery/header

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047702 zawiadamia o zamiarze komisyjnego zniszczenia weksli bedących w posiadaniu Upadłego, które odbedzie się w dniu 1 lipca 2019 roku.
 

Treść obwieszczenia