gallery/header

Syndyk masy upadłości Dariusza Kaszuby prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Kaszub Dariusz Kaszuba” w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Lesznie ogłasza konkurs ofert na  sprzedaż  z wolnej ręki wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2.774.981,14 zł (należność główna) przysługujących od 2 dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem  umowy.

Powyższe wierzytelności  obejmują:

  • należności w stosunku do których  toczą się postępowania sądowe, nie wydano orzeczeń;

Szczegółowy wykaz wierzytelności znajduje się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl

Zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com.

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia 16 czerwca 2019r. na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk  z dopiskiem „Dariusz Kaszuba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Kaszub Dariusz Kaszuba” w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Lesznie  - oferta na zakup wierzytelności”.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Wykaz wierzytelności