gallery/header

Syndyk masy upadłości WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku ogłasza konkurs ofert na  sprzedaż  z wolnej ręki wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 786.961,13 zł (należność główna) przysługujących od 31 dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem  umowy.
 

Powyższe wierzytelności  obejmują:

  • należności w stosunku do których umorze zostały postępowania egzekucyjne z powodu bezskuteczności;

  • należności  objęte postępowaniami sądowymi w toku;

  • należności w stosunku do których dokonano zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Szczegółowy wykaz wierzytelności znajduje się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl

Zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com.

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia 16 kwietnia 2019r. na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 7 80-298 Gdańsk  z dopiskiem „WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku  - oferta na zakup wierzytelności”.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wykaz wierzytelności