Witaj na stronie syndyka Doroty Kowalewskiej.

Na stronie tej umieszczone zostały informacje na temat prowadzonych postępowań upadłościowych a w szczególności informacje o ruchomych i nieruchomych składnikach majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

W zakładce upadłości umieszczone są inforamcje dotyczące poszczególnych postępowań upadłościowych tj.  dane adresowe, osoby do kontaktu oraz informacje w sprawie poszczególnych składników masy upadłości.

Informujemy również, iż strona jest w budowie i sukcesywnie będzie uzupełniana o najbardziej istotne informacje.