Marcin Bieliński osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej oraz Ewelina Bielińska osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 189/16 of

 

 

Biuro syndyka:
Monika Melcer
tel. +48 607 838 938 
e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com