Dorota Kowalewska

syndyk masy upadłości

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

adres do korespondencji:

ul. Budowlanych 29,  80-298 Gdańsk

e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com

                                                                                              

akt: VI  GUp 112/16

           Niniejszym jako syndyk masy upadłości Starogardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S-BUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na archiwizację i przechowywanie akt w niniejszym postępowaniu.

Upadły wobec, którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe posiada następującą dokumentację:

- dokumentacja księgowa kat. B, ok.43 mb, w tym bilanse od 2014 roku,

- dokumenty kadrowe (listy płac, dokumentacja podatkowa PIT, ZUS) kat. B-50 ok.  58 mb, w tym 5.482 osoboteczeki.

Ponadto syndyk masy upadłości  zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na zniszczenie dokumentów z certyfikatem  kat. B w ilości  około 350 mb.

Miejsce dokumentów to: Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Starogardzie Gdańskim  ul. Ceynowy 27 83-200 Starogard Gdański

Ofertę kosztorysową z podaniem warunków płatności proszę przesyłać do dnia 9 grudnia 2019r.  na adres: mail dg.biurosyndyka@gmail.com.