Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

 

1.   Atrakcyjną nieruchomość zabudowaną budynkiem administracyjnym oraz halami magazynowymi w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Ceynowy 27 o łącznej powierzchni 3.2834 ha :

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat Starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 47/3, dz.nr.47/4, dz.nr.60/9, dz.nr.60/10, dz.nr.60/14, dz.nr.60/15, o łącznej powierzchni 2,2669 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00044487/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż ok. 70 % wartości oszacowania tj. za kwotę nie niższą niż 2.099.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

  2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat Starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 60/16,  o powierzchni 1.0165 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00051602/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż  ok. 70 % wartości oszacowania tj. za kwotę nie niższą niż 399.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

istnieje możliwość oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

  • działki stanowią zorganizowany kompleks, ogrodzony, zabudowany budynkami produkcyjno-administracyjno - usługowymi, place i drogi wewnętrzne utwardzone. Dojazd do nieruchomości z głównej drogi asfaltowej, drogą utwardzoną płytami prefabrykowanymi. Nieruchomość wyposażona w sieć elektryczną (230/380V), wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i telefoniczną, suwnicę ramową 3,5 t
  • zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-przemysłową co daje bardzo szeroki zakres wykorzystania. Nieruchomość położona w sąsiedztwie atrakcyjnej zabudowy usługowo-produkcyjnej, blisko ul. Zielonej, przy trakcji kolejowej relacji Starogard Gd. – Tczew

Oferty ( + wpłata wadium ) należy składać do dnia 19 listopad 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 664-931-225 lub 607-838-938 adres mail: dg.biurosyndyka@gmail.com od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 listopada 2019 roku o godzinie 09.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B68a

 

Regulamin przetargu