Syndyk masy upadłości Starogardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim informuje, iż oferuje do sprzedaży  z wolnej ręki wierzytelności na kwotę nominalną 938.497,54 zł (należność główna) przysługującą od dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem  umowy,

 

  1. należności w stosunku do których dokonano zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;

  2. należności w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne;

  3. należności w stosunku do których umorzono postępowania egzekucyjne;

Szczegółowe informacje dot. w/w wierzytelności znajdują  się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl oraz dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 607 838 938 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,  zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com.

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia 10 maja 2021r. na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 29 80-298 Gdańsk  z dopiskiem „Starogardzkie Przedsiębiorstwo budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości - oferta na zakup wierzytelności”.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wykaz wierzytelności.