Syndyk masy upadłości Starogardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim informuje, iż oferuje do sprzedaży  z wolnej ręki wierzytelności na kwotę nominalną 1.032.720,49 zł (należność główna) przysługującą od dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem umowy,

 

  1. należności w stosunku do których dokonano zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  2. należności w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne;
  3. należności w stosunku do których umorzono postępowania egzekucyjne;
  4. należności objęte tytułem wykonawczym;
     

Szczegółowe informacje dot. w/w wierzytelności znajdują  się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl oraz dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 607 838 938 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,  zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com.

 

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia 10 listopada 2021r.  za pośrednictwem  operatora pocztowego albo poczty kurierskiej (liczy się data wpływu oferty do biura syndyka) na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 29 80-298 Gdańsk  z dopiskiem „Starogardzkie Przedsiębiorstwo budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości - oferta na zakup wierzytelności”.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.


Wykaz wierzytelności.