Syndyk masy upadłości DELFIN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku ogłasza konkurs ofert na  sprzedaż  z wolnej ręki wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1.496.237,98 zł (należność główna) przysługujących od 8 dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem umowy.

Powyższe wierzytelności obejmują:

  • należności, w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne

  • należności, w stosunku do których postępowania egzekucyjne zostały umorzone;

Szczegółowy wykaz wierzytelności znajduje się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl

Zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com.

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2020r. na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk  z dopiskiem „DELFIN S.A.” w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku  - oferta na zakup wierzytelności”.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Wykaz wierzytelności