Syndyk masy upadłości Cesarski Dwór spółka z o.o.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie informuje, iż oferuje do sprzedaży  z wolnej ręki wierzytelność na kwotę nominalną 9.698,64 zł (należność główna) przysługującą od dwóch dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem  umowy,
 

  1. należności w stosunku do których  toczy się postępowanie egzekucyjne;
     

Szczegółowe informacje dot. w/w wierzytelności znajdują  się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl oraz dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 664 931 225 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,  zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com.
 

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r. na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk  z dopiskiem „Cesarski Dwór spółka z o.o.  - oferta na zakup wierzytelności”.
 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Wykaz wierzytelności