Niniejszym jako syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na archiwizację i przechowywanie akt w niniejszym postępowaniu.

Upadły wobec, którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe posiada następującą dokumentację kadrową obejmującą:

- osoboteczki 3.418 sztuk,

- dokumenty kadrowe (m.in. listy płac, dokumenty podatkowe PIT, ZUS) 2,74 m3.

Ofertę kosztorysową z podaniem warunków płatności proszę składać osobiście w biurze syndyka ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej (decyduje data wpłynięcia do biura syndyka ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk)  do dnia 14 lutego 2020r.