Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłości Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z dnia 12.11.2012r.

Postanowienie z dnia 12.12.2012r.

 

KRS