Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej