Firma Kaszub Dariusz Kaszuba w upadłości likiwdacyjnej
ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Leszno
NIP 589-16-33-777, Regon 191913873

Kontakt:
Monika Melcer
tel. +48 607 838 938
e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com

Kontakt w sprawie sprzedaży ruchomości i nieruchomości:
Robert Marciniak
tel. 601 457 294