Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłości Dariusz Kaszuba przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma KASZUB Dariusz Kaszuba z siedzibą w Lesznie z dnia 15.05.2013r.

Postanowienie z dnia 15.05.2013r.


Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości Dariusz Kaszuba przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma KASZUB Dariusz Kaszuba z siedzibą w Lesznie - sposób dokonywania zgłoszenia wierzytelności

Zawiadomienie o upadłości

 

CEDIG