Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych Marinex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej