Przejdź do treści

Natalia Prabucka – (uprzednio El-Behiry, Omar El-Behiry)

Natalia Prabucka (uprzednio El-Behiry, Omar El-Behiry) nieprowadząca działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 157/16.

Biuro syndyka:
Monika Melcer
tel. +48 607 838 938 
e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com

adres do korespondencji: Budowlanych 29/8; 80-298 Gdańsk