Przemysław Tojza nieprowadzący działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 153/16 of

 

 

Biuro syndyka:
Monika Melcer
tel. +48 607 838 938 
e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com

 

 

 

Kontakt w sprawie sprzedaży ruchomości:
Robert Marciniak
tel. 601 457 294