Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłości Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "S-Bud" S.A.  z siedzibą w Starogardzie Gdańskim z dnia 23.08.2016r.