Syndyk masy upadłości WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w ślad za postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku  Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 kwietnia 2016r. sygnatura sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/006243/16/134 informuje, iż zmianie uległa siedziba upadłej spółki na ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk

Wakoz Budownictwo S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk
NIP 588-23-95-999, Regon 221626257

 

Sekretariat:
tel. 58 522 25 00, tel./fax 58 522 25 02
e-mail: sekretariat@wakoz.pl

 

Biuro syndyka:
Monika Melcer
tel. +48 607 838 938
e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com

 

Kontakt w sprawie sprzedaży ruchomości nieruchomości:
tel. 664-931-225 lub 607-838-938