Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłości Wakoz Budownictwo S.A. z siedzibą w Luzinie z dnia 13.08.2012r.

Postanowienie z dnia 13.08.2012r.

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości Wakoz Budownictwo S.A. z siedzibą w Luzinie - sposób dokonywania zgłoszenia wierzytelności

Zawiadomienie o upadłości z dnia 7.02.2013r.