gallery/header

 

Syndyk masy upadłości Dorota Kowalewska prowadzi następujące postępowania upadłościowe:

 

    1. Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Luzinie 
       (adres siedziby: ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk)
    2. Firma Kaszub Dariusz Kaszuba w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lesznie 
       (adres siedziby: ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Leszno)
    3. DELFIN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Gdańsku 
       (adres siedziby: ul. Noskowskiego 17a lok. 1, 80-170 Gdańsk)
    4. Grupa Kapitałowa BOMI Centrala spółka z o.o.  w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdyni 
       (adres siedziby: ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia)
    5. Cesarski Dwór spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie 
       (adres siedziby: al. Kraśnicka 252, 20-718 Lublin)
    6. FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdyni 
       (adres siedziby: ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia)  
    7. Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych MARINEX w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sopocie
        (adres siedziby:Al. Niepodległości 606/610, 81-879 Sopot)

    8. Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "S-Bud" S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

        (adres siedziby: ul. Ceynowy 27, 33-200 Starogard Gdański)

    9. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Tamur Tadeusz Szczubełek z siedzibą w Starogardzie
       (adres siedziby: ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański)

 

oraz postępowania konsumenckie:

 

    1. Andrzej Hinc nieprowadzący działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 166/16 of

    2. Przemysław Tojza nieprowadzący działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 153/16 of

    3. Omara El-Behiry nieprowadzący działalności gospodarczej, Natalia El-Behiry  nieprowadząca działalności gospodarczej 

        postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 157/16 of

    4. Tomasz Miczek nieprowadzący działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 57/16 of

    5. Lila Szwedowska nieprowadząca działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 107/16 of

    6. Anna Biedrzycka nieprowadząca działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 177/16 of

    7. Marcin Bieliński  nieprowadzący działalności gospodarczej, Ewelina Bielińska nieprowadząca działalności gospodarczej

       postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 189/16 of

    8. Jacek Cieślik nieprowadzący działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 46/17 of

    9. Irena Zabielska nieprowadząca działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 103/17 of
  10. Aleksander Groszewski nieprowadzący działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 110/17 of
  11 .Natalia Werenczak nieprowadząca działalności gospodarczej – postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 145/17 of

 

 

Adres do korenspondencji:

BIURO SYNDYKA DOROTY KOWALEWSKIEJ

UL. BUDOWLANYCH 7

80-298 GDAŃSK

 

Dane kontaktowe:

Monika Melcer – 48 607 838 938

e-mail:  dg.biurosyndyka@gmail.com

fax  58 522 25 02

 

 

 

 

Na stronie tej umieszczone zostały informacje na temat prowadzonych postępowań upadłościowych a w szczególności informacje o ruchomych i nieruchomych składnikach majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

W zakładce upadłości umieszczone są informacje dotyczące poszczególnych postępowań upadłościowych tj.  dane adresowe, osoby do kontaktu oraz informacje w sprawie poszczególnych składników masy upadłości.