header

UWAGA

 

Z dniem 17 listopada 2014r. zmianie ulega adres do doręczeń dla syndyka masy upadłości  / nadzorcy sądowego - Doroty Kowalewskiej w następujących postępowaniach upadłościowych:

 

    1. WEMA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rumi 
       (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 35 84-230 Rumia)
    2. Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Luzinie 
       (adres siedziby: ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk)
    3. Firma Kaszub Dariusz Kaszuba w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lesznie 
       (adres siedziby: ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Leszno)
    4. DELFIN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Gdańsku 
       (adres siedziby: ul. Noskowskiego 17a lok. 1, 80-170 Gdańsk)
    5. Grupa Kapitałowa BOMI Centrala spółka z o.o.  w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdyni 
       (adres siedziby: ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81-572 Gdynia)
    6. Drukarnia Oruńska spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku 
       (adres siedziby: ul. Zakole 7, 80-616 Gdańsk)
    7. MB Development House spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sopocie 
       (adres siedziby: al. Niepodległości 648A, 81-854 Sopot)
    8. Cesarski Dwór spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie 
       (adres siedziby: al. Kraśnicka 252, 20-718 Lublin)
    9. FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni 
       (adres siedziby: ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia)  
   10. Miden spółka z o.o. spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdańsku 
        (adres siedziby: ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk) 
   11. Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych MARINEX w upadłości układowej z siedzibą w Sopocie
        (adres siedziby:Al. Niepodległości 606/610, 81-879 Sopot)

 

 oraz innych postępowaniach zabezpieczających.

 

Nowy adres to:

BIURO SYNDYKA DOROTY KOWALEWSKIEJ

UL. BUDOWLANYCH 7

80-298 GDAŃSK

 

Dane kontaktowe:

Monika Melcer – 48 664 931 225

e-mail:  dg.biurosyndyka@gmail.com

fax  58 522 25 02

 

 

 

 

Na stronie tej umieszczone zostały informacje na temat prowadzonych postępowań upadłościowych a w szczególności informacje o ruchomych i nieruchomych składnikach majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

W zakładce upadłości umieszczone są informacje dotyczące poszczególnych postępowań upadłościowych tj.  dane adresowe, osoby do kontaktu oraz informacje w sprawie poszczególnych składników masy upadłości.

Informujemy również, iż strona jest w budowie i sukcesywnie będzie uzupełniana o najbardziej istotne informacje.

80-298 Gdańsk