Wakoz Budownictwo S.A. w upadłości likwidacyjnej

Firma Kaszub Dariusz Kaszuba w upadłości likwidacyjnej

Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. w upoadłości likwidacyjnej

CESARSKI DWÓR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej

Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych Marinex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "S-Bud" S.A. w upadłości likwidacyjnej

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Tamur Tadeusz Szczubełek

Przemysław Tojza

Jacek Cieślik

Aleksander Groszewski

Natalia Prabucka (uprzednio El-Behiry) 

Marcin i Ewelina Bielińscy

Delfin Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej