Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych Marinex spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej GUp 5/15

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych Marinex
spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sopocie ogłasza konkurs ofert na
sprzedaż z wolnej ręki, wierzytelności w łącznej wartości nominalnej 119.985,06
zł (należność główna), przysługująca od 4 dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną
cenę płatną w całości przed zawarciem umowy.

Powyższe wierzytelności obejmują:

• należności w stosunku do których toczą się postępowania sądowe,
• należności wynikające z faktur (kaucje),
• należności, w stosunku do których dokonano zgłoszenia wierzytelności w postepowaniu upadłościowym.

Szczegółowy wykaz wierzytelności znajduje się na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl.

Zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na
adres: dg.biurosyndyka@gmail.com

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać w
terminie do dnia 7 października 2022 roku na adres: Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej
ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk z dopiskiem „Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i
Hydrotechnicznych Marinex sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sopocie –
oferta na zakup wierzytelności”
.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.