Syndyk masy upadłości Dorota Kowalewska prowadzi następujące postępowania upadłościowe:

 

    1. Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Luzinie 
       (adres siedziby: ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk)
    2. DELFIN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Gdańsku 
       (adres siedziby: ul. Noskowskiego 17a lok. 1, 80-170 Gdańsk)
    3. Cesarski Dwór spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie 
       (adres siedziby: al. Kraśnicka 252, 20-718 Lublin)
    4. FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdyni 
       (adres siedziby: ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia)  
    5. Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych MARINEX w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sopocie
        (adres siedziby:Al. Niepodległości 606/610, 81-879 Sopot)

    6. Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "S-Bud" S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

        (adres siedziby: ul. Ceynowy 27, 33-200 Starogard Gdański)

 

 

oraz postępowania konsumenckie:

 

    1. Omara El-Behiry nieprowadzący działalności gospodarczej, Natalia El-Behiry  nieprowadząca działalności gospodarczej 

        postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 157/16 of

    2. Marcin Bieliński  nieprowadzący działalności gospodarczej, Ewelina Bielińska nieprowadząca działalności gospodarczej

       postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt: VI GUp 189/16 of

 

 

 

Adres do korenspondencji:

BIURO SYNDYKA DOROTY KOWALEWSKIEJ

UL. BUDOWLANYCH 29

80-298 GDAŃSK

 

Dane kontaktowe:

Monika Melcer – 664-931-225, 607-838-938

e-mail:  dg.biurosyndyka@gmail.com

fax  58 522 25 02

 

 

 

 

Na stronie tej umieszczone zostały informacje na temat prowadzonych postępowań upadłościowych a w szczególności informacje o ruchomych i nieruchomych składnikach majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

W zakładce upadłości umieszczone są informacje dotyczące poszczególnych postępowań upadłościowych tj.  dane adresowe, osoby do kontaktu oraz informacje w sprawie poszczególnych składników masy upadłości.