Przejdź do treści

postępowania

Upadłości

Restrukturyzacje

Pliki do pobrania

Syndyk masy upadłości Dorota Kowalewska prowadzi następujące postępowania upadłościowe:

 1. Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Gdańsku
  (adres siedziby: ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk)
 2. DELFIN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Gdańsku
  (adres siedziby: ul. Noskowskiego 17a lok. 1, 80-170 Gdańsk)
 3. Cesarski Dwór spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie 
  (adres siedziby: al. Kraśnicka 252, 20-718 Lublin)
 4. FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Gdyni 
  (adres siedziby: ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia)
 5. Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych MARINEX w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sopocie
  (adres siedziby:Al. Niepodległości 606/610, 81-879 Sopot)
 6. Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
  (adres siedziby: ul. Ceynowy 27, 83-200 Starogard Gdański)


oraz postępowania konsumenckie:

 

    1. Marcin Bieliński  nieprowadzący działalności gospodarczej, Ewelina Bielińska nieprowadząca działalności gospodarczej

Adres do korespondencji:

BIURO SYNDYKA Doroty Kowalewskiej

Ul. Budowlanych 29

80-298 Gdańsk

Dane kontaktowe:

Monika Melcer – 664-931-225, 607-838-938

e-mail:  dg.biurosyndyka@gmail.com

Na stronie tej umieszczone zostały informacje na temat prowadzonych postępowań upadłościowych a w szczególności informacje o ruchomych i nieruchomych składnikach majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.