Przejdź do treści

Delfin Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej GUp 12/12

Delfin S.A. w upadłości likiwdacyjnej
ul. Noskowskiego 17a lok. 1, 80-170 Gdańsk
NIP 585-13-98-376, Regon 192922940

Biuro syndyka:
Monika Melcer
tel. +48 607 838 938
e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com

adres do korespondencji: Budowlanych 29/8; 80-298 Gdańsk