Przejdź do treści

Fota S.A. w upadłości likwidacyjnej GUp 18/13

Syndyk masy upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,  informuje iż wobec treści postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 11 października 2023 roku sygn. Akt VI GUz 11/23 (VI GUp 18/13) termin przetargu wyznaczonego na dzień 30 października 2023 roku został zniesiony.