Przejdź do treści

Wakoz Budownictwo S.A. w upadłości likwidacyjnej GUp 16/12

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłości Wakoz Budownictwo S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 13.08.2012r.

Postanowienie z dnia 13.08.2012r.

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości Wakoz Budownictwo S.A. z siedzibą w Luzinie – sposób dokonywania zgłoszenia wierzytelności

Zawiadomienie o upadłości z dnia 7.02.2013r.