Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Robót podwodnych i Hydrotechnicznych Marinex w upadłości likwidacyjnej – GUp 5/15

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych MARINEX w upadłości układowej z siedzibą w Sopocie z dnia 05.02.2015r.

Postanowienie z dnia 05.02.2015r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 14 lutego 2017r. zmieniono pkt. 1 postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 5 lutego 2015r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych Marinex spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101035, w zakresie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

Postanowienie z dnia 14.02.2017r.