Przejdź do treści

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-Bud S.A. w upadłości GUp 112/16

Syndyk masy upadłości

Starogardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze pisemnego konkursu ofert, wierzytelności w łącznej wartości nominalnej  27.792,32 zł oraz 2 358,75 EUR (należność główna)

przysługująca od 8 dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem umowy.

Powyższe wierzytelności obejmują:

•         należności w stosunku do których  toczą się postępowania sądowe, nie wydano orzeczeń,

•         należności, w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne;

Szczegółowy wykaz wierzytelności znajduje się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl

Zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej  ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk  z dopiskiem „Konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności- S-BUD”.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.


Wykaz wierzytelności.