Przejdź do treści

Wakoz Budownictwo S.A. w upadłości likwidacyjnej GUp 16/12

Syndyk masy upadłości

Wakoz Budownictwo S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze pisemnego konkursu ofert, wierzytelności w łącznej wartości nominalnej  8.798.257,72 zł  (należność główna)

przysługująca od 3 dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem umowy.

Powyższe wierzytelności obejmują:

•         należności w stosunku do których  toczą się postępowania sądowe;

•         należności, w stosunku do których dokonano zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Szczegółowy wykaz wierzytelności znajduje się na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl
 

Zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com lub telefonicznie pod nr 605-739-212
 

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia 1 grudnia 2023 roku  na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk

z dopiskiem „WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku – oferta na zakup wierzytelności”..

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

wykaz wierzytelności