Przejdź do treści

Wakoz Budownictwo S.A. w upadłości likwidacyjnej GUp 16/12

Syndyk masy upadłości

Wakoz Budownictwo S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze pisemnego konkursu ofert, wierzytelności w łącznej wartości nominalnej  949.078,94 zł (należność główna)

przysługująca od 14 dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem umowy.

Powyższe wierzytelności obejmują:

•         należności w stosunku do których  toczą się postępowania egzekucyjne;

•         należności, w stosunku do których wydano postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Szczegółowy wykaz wierzytelności znajduje się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl
 

Zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com
 

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej

ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk  z dopiskiem „WAKOZ Budownictwo S.A. w upadłości – oferta na zakup wierzytelności”.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.


Wykaz wierzytelności