Przejdź do treści

Wakoz Budownictwo S.A w upadłości likwidacyjnej GUp 16/12

Syndyk masy upadłości WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w ślad za postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku  Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 kwietnia 2016r. sygnatura sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/006243/16/134 informuje, iż zmianie uległa siedziba upadłej spółki na ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk

Wakoz Budownictwo S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk
NIP 588-23-95-999, Regon 221626257

Biuro syndyka:
Monika Melcer
tel. +48 607 838 938
e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com

adres do korespondencji: Budowlanych 29/8; 80-298 Gdańsk