Przejdź do treści

Cesarski Dwór Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – GUp 19/14

Syndyk masy upadłości Cesarski Dwór spółka z o.o.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie informuje, iż oferuje do sprzedaży  z wolnej ręki wierzytelności na kwotę nominalną 9.698,64 zł (należność główna) przysługująca od dwóch dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem  umowy, należności w stosunku do których  toczy się postępowanie egzekucyjne.

Szczegółowe informacje dot. w/w wierzytelności udzielane są pod numerem telefonu 607-838-938 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, wykaz wierzytelności znajduje się w odnośniku pod ogłoszeniem, dodatkowe zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com.

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia  21 kwietnia 2023r. na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk  z dopiskiem „Cesarski Dwór spółka z o.o.  – oferta na zakup wierzytelności”.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

wykaz wierzytelności