Przejdź do treści

Cesarski Dwór Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – GUp 19/14

CESARSKI DWÓR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Al. Kraśnicka 252, 20-718 Lublin
NIP 7122461326 KRS 0000127276 REGON 431111527

Biuro syndyka:
Monika Melcer
tel. +48 607 838 938
e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com

adres do korespondencji: Budowlanych 29/8; 80-298 Gdańsk