Przejdź do treści

Fota S.A. w upadłości likwidacyjnej GUp 18/13

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu spółki pod firmą FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni z dnia 13.09.2013r.

Postanowienie z dnia 13.09.2013r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 13 czerwca 2017r. zmieniono pkt. 1 postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 13 września 2013r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości FOTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047702, w zakresie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

Postanowienie z dnia 13.06.2017r.